עצי סרק

עצי סרק (או אילנות סרק) הם עצים שהפירות שלהם לא נועדו למאכל אדם. לפעמים יש לפירות האלו פירות טובים ומתוקים, רק שבני אדם לא נוהגים לאכול מהם.